Priser

 Ydelse  pris u/moms  pris m/moms
Motoratt. U. 75 360 450
Motoratt. O. 75 400 500
Privat telefonkons. 120 150
Privat kons. 400 500
Privat km-takst pr. km 4 5
Lægeerklæring, handikapskilt 400 500
Lægeerklæring, fritagelse sele 400 500
Lægeerklæring, fritagelse idræt 200 250
Mulighedserklæring 400 500
Frihåndsattest v/uarbejdsdygtighed 536 (200 for studerende) 670 (250 for studerende)
Lægeerklæring, v/afbestilling rejse 400 500
Influenzavaccine inkl. Kons. 192 250
Rejsevacc. + kons. voksne 240 300
Rejsevacc. + kons. Børn 120 150
Stivkrampevacc. Privat 120 150
Enkelttilskud medicin 200 250
Hepatitis A, voksne 360 450
Hepatitis B, voksne 200 250
Difteri og tetanus 120 150
Rabies 780 950
Tyfus 240 300
Meningokok 400 500
Ixiaro 880 1100
PHV 9, selvbetaler 880 1100
Twinrix, voksen 480 600
Ansøgning om dansk indfødsret 800 1000

Udeblivelser

Ved udeblivelse til motorattest vil der blive opkrævet et honorar på kr. 500. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt.

Ved udeblivelse til øvrige attester vil der blive opkrævet et honorar på attestens fulde pris. Der kan ikke bestilles ny tid før dette honorar er betalt

Øvrigt

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos sekretæren om disse priser.

Attester, hvor priserne er fastsatte af andre end alles Lægehus, kan findes her.
Staten pålagde pr. d. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.